Betegjogi képviselő

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője: 

Gróf Andrea

Telefonszáma: 06-20-4899-592

melyen elérhető

hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között

pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe: andrea.grof@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat munkatársa, az egészségügyi szolgáltatótól független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06 80 620 055